Domowy ekspert

 Zobacz również
 • rury polipropylenowe
 • deska paletowa
 • tarba tablicowa
 • stiuki weneckie
 • system suchej zabudowy
 • osprzęt dachowy
 • płyta fornirowana
 • płyta posadzkowa


 • Wyniki wyszukiwania:
  Emulsja asfaltowa, Masa na zimno, spryski, skropienia ...
  Nasza emulsja asfaltowa i masa na zimno to gwarancja jakości. Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane szczególnie zakupem emulsji asfaltowych
  http://www.karex.pl/

  Kontakt z Przedsiębiorstwem Drogowo Inżyneryjnym Karex ...
  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, wspołpracą z nami lub chcecie skierować do nas zapytanie lub wyrazić opinię, prosimy o kontakt.
  http://www.karex.pl/kontakt.htm

  Karex
  Nasza emulsja asfaltowa i masa na zimno to gwarancja jakosci. Zapraszamy do wspólpracy firmy zainteresowane szczególnie zakupem emulsji asfaltowych
  http://www.hotfrog.pl/Firmy/Karex

  Assistance Divisions
  Emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa modyfikowana K-70 MP "Ełk"
  Emulsja asfaltowa kationowa wolnorozpadowa modyfikowana lateksem kationowym K3
  http://www.ibdim.edu.pl/index.php/en/assistance-divisions?start=20

  Karta Charakterystyki LA 6
  Drogowa kationowa emulsja asfaltowa JASBIT K3–60SS. Zastosowanie: Drogowe kationowe emulsje asfaltowe są stosowane do budowy i utrzymania nawierzchni
  http://www.lotos.pl/pobierz_plik/37934

  Śląskie Kruszywa Naturalne - Bornit - Produkty / Produktliste ...
  NAHTFLEX Wysokoelastyczna emulsja asfaltowa do wykonywania spoin technologicznych
  Emulsja asfaltowa modyfikowana lateksem. Podstawowy składnik. Lateks kauczukowy, emulsja
  http://www.skn.pl/bornit,produkty,pr_13.php

  EMULSJA
  Wyniki szukania dla Emulsja, emulsja opinie i oceny. Emulsja i wyniki szukania dla emulsja, farby, budownictwo, farba, wykańczanie wnętrz, tapety,
  http://www.cylex.pl/emulsja.html

  Wirtualny Nowy Przemysł
  Wymagania dotyczące materiału: kationowa emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa, niemodyfikowana, rodzaju K1-65, spełniająca Warunki techniczne.
  http://www.wnp.pl/przetargi_uzp/oferta-369091_400.html

  Przedmiotem zamówienia jest: Dwuwarstwowe powierzchniowe ...
  I warstwa emulsja asfaltowa drogowa, kationowa, szybkorozpadowa, modyfikowana
  II warstwa emulsja asfaltowa drogowa, kationowa, szybkorozpadowa, modyfikowana
  http://firma.riv.pl/901925.html

  Kosztorys opracowali:
  zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za ka d nast pn warstw. 9,0. 2,00 m2. 3.3 KNR 202/603/1
  wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za ka d. nast pn
  http://www.wyryki.bip.lublin.pl/ogloszenia/przetargi/Zbiornik__LUBIEN.pdf

  * ICMARKET * Emulbit - Eko - Podkładowy, 20 l ENG
  * ICMARKET * Emulbit - Eko - Podkładowy, 20 l , Cena netto: $13.25 , Cena brutto: $16.30 , Wodna asfaltowa emulsja anionowa A.
  http://www.icmarket.pl/emulbit-podkladowy-p-22983.html

  * ICMARKET * Emulbit - Eko - Podkładowy, 10 l ENG
  * ICMARKET * Emulbit - Eko - Podkładowy, 10 l , Cena netto: $6.98 , Cena brutto: $8.58 , Wodna asfaltowa emulsja anionowa A.
  http://www.icmarket.pl/emulbit-podkladowy-p-22982.html

  SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE ...
  Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach
  Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny
  http://www.zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=293&bar_id=294

  emulsja Yp.pl
  Emulsja ekstra biała i kolorowa to wysokiej klasy emulsja do
  gęstych, takich jak: asfalt, emulsja asfaltowa, lepik, tłuszcze zwierzęce, roślinne i
  http://www.yellowpages.pl/emulsja.html

  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO w ...
  Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu
  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: emulsja asfaltowa;
  http://bip.golub-dobrzyn.com.pl/redir,rejestr

  Ul. ANDERSA 13-13c REMONT SCHODÓW Zuzia (C) DataComp 1994 ...
  emulsja asfaltowa, dodatek za ka dą następną warstwę. 68,020. m2. 1.12 KNR 202/1101/1 (1)
  emulsja asfaltowa, dodatek za ka dą następną warstwę. 33,76. m2. 2.11
  http://www.umtychy.pl/mzbm/do2008/mzbm_dte340102072006p.pdf

  BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży: Przetarg nieograniczony ...
  5) Oferowana emulsja powinna spełniać odpowiednie wymagania higieniczne.
  emulsja asfaltowa jest zgodna z normą: Asfaltowa Emulsja Kationowa
  http://powiatlomzynski.pl/bip/index.php?wiad=1167

  Starostwo Powiatowe w Mońkach
  Informacje z powiatu monieckiego
  emulsja asfaltowa do wykonywania remontów cząstkowych i innych robót utrzymaniowych spełnia wymagania określone przez
  http://www.monki.pl/przetargi3.php?idmodyf=158

  Inreco
  Wytwórnia emulsji asfaltowych pod nazw_ _ INRECO- EMULSJA Sp. z o.o. funkcjonuje od 2002r. Podstawow_ _ dzia_ _ alno_ _ ci_ _ Spó_ _ ki INRECO- EMULSJA
  http://www.inreco.pl/

  Polskie Drogi i Mosty POLDIM, Tarnów - roboty drogowe i mostowe
  Wykonujemy roboty drogowe i mostowe oraz remonty cząstkowe (kładzenie asfaltu, naprawa dróg i mostów). Sprzedajemy wyroby betonowe (m.in.
  http://poldim.com.pl/

  D.04.03.01
  szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1 – do
  redniorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K2 – do
  http://www.bip.gostyn.pl/content/download/7161/42515/version/2/file/SST-oczyszczenie+warstw+konstrukcyjnych.pdf

  technologie_asfaltow_spienionych_MIwanski
  EMULSJA ASFALTOWA. EMULSJA ASFALTOWA. woda w ilo ci od 20% do 35% woda w ilo ci od 20% do
  nowa warstwa asfaltowa. przed. metoda mix-in-place. po. woda do procesu
  http://www.pkd.org.pl/pliki/technologie_asfaltow_spienionych_MIwanski.pdf

  Izolacja scian piwnicznych Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic ...
  Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty
  emulsja asfaltowa, dodatek za ka dą następną warstwę. 210,0. m2. 1.10 KNRW 202/615/1
  http://www.umtychy.pl/mzbm/do2008/mzbm_dte34075062006p.pdf

  1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia ...
  Część II - mieszanka mineralno-asfaltowa produkowana i wbudowywana na
  Część III - emulsja asfaltowa klasy K1-65 - 60 ton. Część IV - grys bazaltowy frakcji 2/5
  http://firma.riv.pl/955811.html

  Przedmiar robót Kasztel Obronny w Szymbarku
  zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę
  zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę. 18,62. m2. 11.20 KNRW 202/606/2
  http://www.gorlice.art.pl/przetarg/Zad.Rem.i-rewal.Renes.Dworu-Obronn.-w-Szymbarku-przedmiar-robot-ogolnobudowlanych-kasztel.pdf

  D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.doc
  Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach,
  Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być
  http://www.zdp-olesnica.pl/strona/dokumenty/ZDP-TZ_2101_34_2006/SST%20Przedmiar%20Tab.el.scalonych/...

  MADROG – Kombajny drogowe – Kombajn drogowy KP 3(D)
  Emulsja asfaltowa ze zbiornika tłoczona jest do dysz spryskowych przy pomocy pompy wirowej.
  Emulsja zasysana jest do pompy z komory zbiornika o najintensywniejszym
  http://www.madrog.pl/nowa/?p=3&s=1&c=3

  Przetarg: Remont drogi gminnej ul. Osiedle Nowe w m. Jaksice
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
  i emulsja asfaltowa w ilości 1,75 kg/m2 i warstwa górna grys 5/8 mm w ilości 13 kg/m2 i emulsja asfaltowa w
  http://www.przetargi.bloc.pl/415626

  http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show ...
  Część II Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa, zwykła, klasy K
  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II Emulsja asfaltowa. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub
  http://www.powiatminski.pl/data/_u/przetargi/download.php?plik=2011-02-15_3691297763392.pdf

  Przetargi.eGospodarka.pl - Dostawa emulsji asfaltowej ...
  c) Emulsja asfaltowa dostarczana będzie każdorazowo na telefoniczne żądanie Zamawiającego;
  e) Emulsja asfaltowa będzie dostarczana na koszt Wykonawcy do
  http://www.przetargi.egospodarka.pl/...

  Kosztorys opracowali:
  emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepna warstwe (7,0+1,5+4,0+0,5
  powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
  http://www.harenda.com.pl/przetarg_Mauzoleum_2009/MAUZOLEUM%20ofertowy.pdf

  powiatminski.pl/data/_u/przetargi/2011-02-15_2401297763450.pdf
  Część II Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa, zwykła, klasy K 1-65, z
  Emulsja asfaltowa musi odpowiadać wymaganiom zawartym w Warunkach
  http://www.powiatminski.pl/data/_u/przetargi/2011-02-15_2401297763450.pdf

  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  wiązania międzywarstwowe –emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2
  wiązania miedzywarstwowe- emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2 -warstwa zbrojeniowa
  http://www.pzdkrotoszyn.pl/przetargi/05specyfikacja.pdf

  BT 26
  Asfaltowa emulsja anionowa AL. Strona. 1/5. 1. Identyfikacja preparatu,
  Asfaltowa emulsja anionowa AL. Zastosowanie preparatu: Wodorozcie czalna emulsja
  http://www.ceresit.pl/download/files/karty_charakterystyki/pl_1951_20090813_113406.pdf

  Przetarg - Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie ...
  Opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)Materiały: - emulsja asfaltowa do smarowania dna i krawędzi ubytku.
  i 4/6,3 mm - emulsja asfaltowa K1-70 2) Sprzęt: - recykler
  http://www.firmybudowlane.pl/przetargi-budowlane/przetarg,142427.html

  2 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie podbubowy
  Emulsja mo e by transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
  Je eli do skropienia została u yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by pozostawiona
  http://czerniejewo.com.pl/upper/Przetargi/dojazd/zal6.pdf

  Specyfikacja Istotnych warunków
  emulsja asfaltowa szybkorozpadowa klasy K1-65 – przy zamówieniu co
  Emulsja asfaltowa – winna odpowiadać warunkom technicznym – Drogowe kationowe
  http://www.bip.powiatzaganski.pl/e-bip/ob.php/SIWZ%20-D1-dost,.%20mat.%20do%20remontu%20dr%C3%B3g.doc?id=2653

  OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.10.01 PODBUDOWA Z ...
  Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
  Emulsja asfaltowa kationowa wolnorozpadowa - emulsja o tak zwolnionym czasie
  http://www.zie.pg.gda.pl/~dwisnie/drogi/spec/spec1/9.pdf

  Przedsiębiorstwo Drogowe EMULEX Sp. z o.o. [on-line]
  Przedsiębiorstwo Drogowe EMULEX Sp. z o.o. zajmuje si? produkcj? i sprzeda?? emulsji asfaltowych
  http://www.emulex.pl/stronki/?title=m1&text=m2&image=m3

  Biuletyn Informacji Publicznej
  Część I - mieszanka mineralno-asfaltowa produkowana i wbudowywana "na
  dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu" Część II - emulsja asfaltowa klasy K1-65
  http://www.bip.powiatzaganski.pl/index.php?id=99&pp=lista&idppi=100

  Przedsiębiorstwo Drogowe EMULEX Sp. z o.o. - emulsje ...
  Przedsiębiorstwo Drogowe EMULEX Sp. z o.o. zajmuje si? produkcj? i sprzeda?? emulsji asfaltowych
  http://www.emulex.pl/

  Cofnięte certyfikaty - PCBC SA Oddział Badań i Certyfikacji w ...
  Emulsja asfaltowa kationowa wolnorozpadowa niemodyfikowana JASBIT K3-60
  Emulsja asfaltowa kationowa wolnorozpadowa niemodyfikowana JASBIT K3
  http://www.pcbc.gda.pl/cofniete-certyfikaty.html?search_type=2&search_by_date=1

  nasze-zyski.pl
  emulsja asfaltowa do smarowania dna i krawędzi ubytku. W składzie mieszanki masy mineralno- bitumicznej należy uwzględnić odzysk destruktu oraz
  http://przetargi.nasze-zyski.pl/oferta-357587_400.html

  CENNIK BUDOWLANY MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
  CENNIK BUDOWLANY 2009 - CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2009 kosztorys kosztorysowanie kosztorysanci intercenbud cena Folia
  Emulsja asfaltowa izolacyjna asfaltowo-lateksowa
  http://www.cennik-budowlany.pl/izolacje_przeciwwilgociowe.html

  Budownictwo przemysłowe Materiały w budownictwie przemysłowym ...
  Emulsja asfaltowa - Karex. Proces budowy trwałej i wytrzymałej drogi wymaga użycia takich materiałów jak emulsja asfaltowa, czy też masa na zimno.
  http://www.webwweb.pl/?t=katalog&m=podkat&id_p=3407

  Encyklopedia GazetaDom - lista stron tematycznych serwisu ...
  Encyklopedia GazetaDom - lista stron tematycznych serwisu GazetaDom.pl
  Emulsja asfaltowa. emulsja elastyczna. encyklopedia. encyklopedia budowlana. encyklopedia
  http://info.gazetadom.pl/mapa_strony_gazetadom/0,0,,,,E.html?PageNumber=2

  IZOHAN IZOBUD WL
  Wodna emulsja asfaltowa: Mieszanina asfaltu drogowego, wody oraz
  C emulsja jest bezpieczna dla środowiska - po rozcieńczeniu np. poprzez dostanie się do
  http://www.izohan.pl/KartyChPN/pdf_karty_ver1/WL.pdf

  PolskiRecykling - renowacja dróg
  to nowoczesna, przyjazna dla środowiska i niedroga metoda renowacji dróg.
  mniejszym dodatkiem środków wiążących takich jak emulsja asfaltowa oraz cement.
  http://www.polskirecykling.pl/s3-oferta.html

  Narzedziownie.pl - formy wtryskowe, narzędzia, formy ...
  Portal dla firm produkujących narzędzia, formy wtryskowe, wykrojniki oraz tłoczniki.
  1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
  http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1123

  Podbudowa z betonu asfaltowego.
  Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
  Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w
  http://www.krzeszow.bip.pl/attachment/316e6f199b93c7e5928438a4f05dd2c0/65390b4a5fb6edabbc3fbf4a37a4b1b8/d040701.doc

  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.05.03.05 45 D-05.03.05 ...
  Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni ilo ci
  Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
  http://www.jeleniewo.i-gmina.pl/files/13365_spec_tech-nawierzchnia_D.05.03.05-most.pdf

  BZP 215/2006, poz. 42660
  Łomża: Sukcesywny zakup 245 Mg emulsji asfaltowej, kationowej,
  2. Zamawiana emulsja asfaltowa musi spełniać wymogi normy normy PN-B-24003:1997 Asfaltowa Emulsja Kationowa.
  http://stare-www.uzp.gov.pl/biulety/2006/215/215_2660.html

  Rodos KS
  Emulsja asfaltowa izolacyjna - Abizol P. kg. 50,382 &nbsp &nbsp. 29
  Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna. m2. 836,347 &nbsp &nbsp. 82. Papa asfaltowa na
  http://www.domus.wroc.pl/GetFile.php?id=572

  Bitumiczna ALPOL AH 740 Emulsja bitumiczna do izolacji i ...
  Bitumiczna ALPOL AH 740 Emulsja bitumiczna do izolacji i gruntowania 5kg, INTERNETOWE CENTRUM BUDOWNICTWA
  http://www.e-budujemy.pl/?p=1956

  Rynek Zdrowia - Przetargi UZP
  Rynek Zdrowia - internetowy serwis o zdrowiu. Medycyna Finanse Zarządzanie
  emulsja asfaltowa do smarowania dna i krawędzi ubytku. W składzie mieszanki masy
  http://www.rynekzdrowia.pl/przetargi/oferta-357587_400.html

  Przetargi.eGospodarka.pl - Dostawa kationowej emulsji ...
  Kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C65B3 PU RC w ilości 100 ton.
  Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
  http://www.przetargi.egospodarka.pl/...

  CP 41 - Grubowarstwowe masy uszczelniające - Ceresit
  Emulsja bitumiczna Asfaltowa emulsja anionowa AL. Preparat do gruntowania podłoży mineralnych
  http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-izolowania-i-renowacji-budowli/grubowarstwowe-masy-uszczelniajace/cp-41

  Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej ...
  Szczegóły ogłoszenia: Dostawa emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3PU/RC i mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do wykonywania
  http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79738.html?xx_announ=2936936

  Asfalty upłynnione
  Emulsja asfaltowa — mieszanina asfaltu z wodą; aby rozcieńczony asfalt nie wydzielał się z wody i tworzył dość trwałą w niej emulsję, stosuje się
  http://www.asfalt1.spoiwaa.bialowieza.pl/4.php

  DROCOMPLEX - stabilizacja gruntu i recykling mas drogowych
  stabilizacja gruntu, recykling mas drogowych
  emulsja asfaltowa - mieszanka starego asf.-betonu. i podłoża zastabilizowana na. głębokość 35 cm cementem 3
  http://www.drocomplex.pl/drocomplex_przyklady.html

  Domy bibice, bibice, wichrowe wzgórza, domy zielonki ...
  KGI - Domy bibice, bibice, wichrowe wzgórza, domy zielonki, zielonki, domy na sprzedaż, domy do sprzedania, domy kraków, inwestycje, nieruchomości
  http://www.kgi.krakow.pl/index.php?action=pages_1&action_id=7

  Recykling głęboki na zimno
  Drogi, na których z powodu zbyt słabej konstrukcji następuje destrukcja warstw
  recykling z lepiszczem bitumicznym (emulsja asfaltowa lub asfalt spieniony)
  http://www.baltom.pl/technologie/recykling-gleboki-na-miejscu.aspx

  Poldim S.A. - Tarnów, Kochanowskiego 37a - Zumi.pl ...
  asfalt drogowy, asfalt modyfikowany, emulsja asfaltowa, kruszywa mineralne, mieszanki bitumiczne, przedsiebiorstwa d, remont autostrad, remont
  http://www.zumi.pl/1993073,Poldim_S.A.,Tarnow,firma.html

  Szczegóły strony - www.webtree.com.pl
  Emulsje asfaltowe Masa na zimno - Karex. Krótki opis: Zapraszamy do współpracy firmy
  Nasza emulsja asfaltowa i masa na zimno to gwarancja jakości.
  http://www.webtree.com.pl/opis-6-5984-86/

  D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.doc
  Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
  Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
  http://www.zdp-olesnica.pl/strona/dokumenty/ZDP-TZ_2101_34_2006/SST%20Przedmiar%20Tab.el.scalonych/...

  Śląskie Kruszywa Naturalne - Bornit - Zastosowania
  Gotowa zaprawa asfaltowa "Rephalt" Szybko twardniejąca mieszanka do napraw na zimno
  NAHTFLEX Wysokoelastyczna emulsja asfaltowa do wykonywania spoin
  http://www.skn.pl/bornit,zastosowania.php

  Kielecka Fabryka Pomp Białogon S.A.
  Tutaj możesz zobaczyć notatki, zebrane podczas oglądania naszej
  cieczy gęstych, takich jak: asfalt, emulsja asfaltowa, lepik, tłuszcze zwierzęce, roślinne i organiczne
  http://www.bialogon.pl/306?pcc_id=11&pcp_id=194

  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
  Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
  Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
  http://www.pwsz.kalisz.pl/files/beton%20asfaltowy.pdf

  Dostawa materiałów do remontu dróg dla Starostwa Powiatowego ...
  Część I - mieszanka mineralno-asfaltowa produkowana i wbudowywana na gorąco - 150 ton
  kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana szybkorozpadowa klasy K1
  http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79738.html?xx_announ=2917453

  Słownik języka polskiego
  Nawierzchnia asfaltowa. Żar asfaltowy zieje latem od ulic. b) w zn. 3:
  Emulsja asfaltowa. Δ chem. Lakiery asfaltowe "czarne lakiery, których głównym składnikiem
  http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2449

  Ogłoszenia przetargowe ogólnobudowlane, przebudowy, obiekty ...
  Oferty przetargowe z branży: ogólnobudowlane, przebudowy, obiekty sportowe. Znaleziono 702 aktualnych przetargów spełniających podane kryteria.
  http://www.eurobudowa.pl/przetargi/kategoria/9/ogolnobudowlane-przebudowy-obiekty-sportowe/

  Termex sp. z o.o. - producent styropianu i architektonicznych ...
  Termex sp. z o.o. - producent styropianu i architektonicznych elementów dekoracyjnych
  izolacja pozioma - 2x emulsja asfaltowa + 2x papa termo zgrzewalna
  http://www.termex-styropian.com.pl/?tem=dbm&tem2=stan

  1.1 Roboty ziemne i fundamentowe 22374,37 1.2 Konstrukcja ...
  25 Emulsja asfaltowa izolacyjna - Abizol. kg. 48.295. 26 Emulsja asfaltowa izolacyjna
  70 Masa asfaltowa. kg. 2.370. 71 Masa asfaltowo-kauczukowa izolacyjna
  http://www.projekty.ign.com.pl/pliki/materialy/mikrus__wersja_ko.pdf

  Cebj Wrocław • Dysperbit i preparaty gruntujące • Izohan, Izobud
  Dysperbit to wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków
  Izobud WM - wodna emulsja asfaltowa od wykonywania bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych
  http://www.cebj.pl/folia-papa-styropian/dysperbit.htm

  BETON - szósta strona
  Wyniki szukania dla Beton, beton opinie i oceny - szósta strona.
  wyroby betonowe, sprzęt, remonty cząstkowe, emulsja asfaltowa, sól drogowa, materiały
  http://www.cylex.pl/beton-6.html

  [INFO] Program=RODOS Wersja=6.0.23.1 WersjaPliku=6 OpisPliku ...
  _norma= [M-] Nazwa=Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna|m2 Norma=2,3 _norma= [M] Nazwa
  3,05 _norma= [M-] Nazwa=Emulsja asfaltowa izolacyjna|kg Norma=0,3
  http://www.gmina.sanok.com.pl/bip/atach/Hala%20Sportowa%20w%20Strachocinie.rds

  SST_nawierzchnia_z_BA_d050305
  Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością
  Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
  http://dalikow.bipst.pl/get_file.php?id=1714&save=1

  Kielecka Fabryka Pomp Białogon S.A.
  Pompy zębate PZ przeznaczone są do transportu cieczy gęstych, takich jak: asfalt, emulsja asfaltowa, lepik, tłuszcze zwierzęce, roślinne i organiczne. więcej >
  http://www.bialogon.pl/306?pcc_id=11

  Biuletyn Informacji Publicznej, Miasto Dęblin, województwo ...
  Przetarg rozstrzygnięty: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie 3.300 m2 remontów cząstkowych
  w technologii emulsja asfaltowa i grysy bazaltowe, bez wycinania.
  http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=statystyka&opt=wykaz&page=106

  Materiałoznawstwo-sciaga :: Zgapa.pl
  referat z budownictwa na temat: Materiałoznawstwo-sciaga
  Emulsja asfaltowa to:zawiesina drobnych cząst.asfaltu w wodzie. Do rozcieńczania smoły służy:rozpuszczlnik
  http://www.zgapa.pl/data_files/referat_1356.html

  Eurovia - budownictwo drogowe, produkcja materiałów drogowych
  Emulsja asfaltowa kationowa wolnorozpadowa niemodyfikowana K3-60. Zastosowanie: do wykonywania recyklingu na zimno i zapraw emulsyjnych, do stabilizacji
  http://www.eurovia.pl/page,art,id,100.html

  Na jakim etapie budowy trzeba zamontować barierki ochronne ...
  Portal BudujemyDom.pl skierowany jest do tych, dla których budowa i remont domu
  (farba podkładowa + farba lub emulsja asfaltowa) albo zastosować stal ocynkowaną lub
  http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_porady/id,6247/

  pasza Yp.pl
  Mieszarko-Rozdrabniarka wyprodukowana przez firmę AGROPROJEKT służy
  cieczy gęstych, takich jak: asfalt, emulsja asfaltowa, lepik, tłuszcze zwierzęce, roślinne i organiczne
  http://www.yellowpages.pl/pasza_4.html

  [INFO] Program=RODOS Wersja=6.0.23.1 WersjaPliku=6 OpisPliku ...

  Nazwa=Drut stalowy miękki|kg Ilość=0,95 [MAT] Nazwa=Emulsja asfaltowa
  mineralno-asfaltowa standard II|t Norma=0,0974 _norma= [S] Nazwa=Rozkładarka mas bitumicznych szer.
  http://www.gmina.sanok.com.pl/bip/atach/FUNDUSZ-Pisarowce-Kostarowce-Jurowce%20_2_.rds

  Powłoki bitumiczne CERESIT CP 41 Emulsja bitumiczna. 10kg ...
  Asfaltowa emulsja anionowa AL. Preparat do gruntowania podłoży
  Emulsja Ceresit CP 41 służy do gruntowania powierzchni tynków, jastrychów, betonów i
  http://www.e-budujemy.pl/index.php?p=17936

  41 cp - znajdź i porównaj ceny w Nokaut.pl
  41 cp - wyniki wyszukiwania w porównywarce cen Nokaut.pl
  Emulsja bitumiczna Asfaltowa emulsja anionowa AL. Preparat do gruntowania podłoży mineralnych Właściwości
  http://www.nokaut.pl/szukaj/41-cp.html

  Ogłoszenia przetargowe Chorzów.
  Wymiana zaworów grzejnikowych na zawory z głowicą termostatyczną w budynku
  Izolacja ściany fundamentowej (emulsja asfaltowa + folia kubełkowa ok.
  http://www.eurobudowa.pl/przetargi/miasto/Chorz%C3%B3w/

  Przetarg: Modernizacja drogi gruntowej, oznaczonej nr działki ...
  Modernizacja drogi gruntowej, oznaczonej nr działki 336 w m.
  cm, skropienie emulsja asfaltowa podbudowy, ułożenie nawierzchni mineralno-asfaltowej o grubości 4cm- warstwa
  http://www.przetargi.bloc.pl/412586

  maszyny - maszyneria oprogramowania crm,hrm,erp - witaj w ...
  Emulsja asfaltowa w temperaturze 18 °C znajduje się w stanie ciekłym.
  Emulsja ta jest stosowana do izolacji przeciwwilgociowej betonów, murów i dre­wna.
  http://www.interneo.pl/porady/materialy-do-izolacji-przeciwwilgociowych.html

  KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR
  emulsja asfaltowa izolacyjna. 0.3kg/m. 2. kg. 52.7946. 0.00. 0.00. 3
  emulsja asfaltowa izolacyjna. 0.25kg/m. 2. kg. 43.9955. 0.00. 0.00. 3* materiały pomocnicze. 1.5
  http://www.osiedleprzyjazn.pl/file/251e16a2aac0ca4847adf561483381bf/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_5.pdf

  cp 41 - znajdź i porównaj ceny w Nokaut.pl
  cp 41 - wyniki wyszukiwania w porównywarce cen Nokaut.pl
  Emulsja bitumiczna Asfaltowa emulsja anionowa AL. Preparat do gruntowania podłoży mineralnych Właściwości
  http://www.nokaut.pl/szukaj/cp-41.html

  TYTAN PROFESSIONAL DISPROBIT GRUNT-KONCENTRAT asfaltowo ...
  DACHOLEUM masa asfaltowa do renowacji dachów. ABIZOL G masa szpachlowa asfaltowo
  Wodorozcieńczalna emulsja bitumiczna modyfikowana kauczukiem
  http://www2.selena.pl/cms/?__page_id=59&sid=10

  Kwota kosztorysu netto: 60 358,66 zł VAT: 13 278,90 zł Kwota ...
  wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za. każdą następną
  przeciwwilgociowe. powłokowe poziome wykonywane. na zimno, emulsja asfaltowa,
  http://www.pro-arte.pl/kosztorysy/G42.pdf

  Grupa Arkada - Witamy
  FIORENTINY, z wjazdem od strony północnej zrealizowane będą na działkach położonych w
  Izolacja pionowa – emulsja asfaltowa. Izolacja termiczna ścian
  http://www.grupaarkada.pl/m-surowy.html

  Grupa LOTOS S.A.
  Emulsja jest odpowiedzią na potrzeby polskiego drogownictwa w zakresie prac
  Drogowa emulsja asfaltowa przeznaczona do cienkich dywaników na zimno - typu
  http://www.lotos.pl/prasowy/aktualnosci/wiadomosci/27382

  EMULBIT EKO DO GRUNTOWANIA 20L PODKŁADOWY | Sirbud24
  EMULBIT EKO DO GRUNTOWANIA 20L PODKŁADOWY - Budowlany Sklep Internetowy Sirbud24.pl
  EKO Podkładowy - wodna, anionowa emulsja asfaltowa. Środek służący do gruntowania,
  http://www.sirbud24.pl/produkt/5766/EMULBIT-EKO-DO-GRUNTOWANIA-20L-PODKLADOWY/

  EMULBIT EKO DO GRUNTOWANIA 10L PODKŁADOWY | Sirbud24
  EMULBIT EKO DO GRUNTOWANIA 10L PODKŁADOWY - Budowlany Sklep Internetowy Sirbud24.pl
  EKO Podkładowy - wodna, anionowa emulsja asfaltowa. Środek służący do gruntowania,
  http://www.sirbud24.pl/produkt/5420/EMULBIT-EKO-DO-GRUNTOWANIA-10L-PODKLADOWY/

  Technologia asfaltu spienionego
  Obecnie powszechnie wykorzystywane w drogownictwie są emulsje asfaltowe. Niestety, nie
  asfalt na gorąco czy emulsja asfaltowa, była trwałość eksploatacyjna nawierzchni.
  http://edroga.pl/nauka/badania/2982-technologia-asfaltu-spienionego

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  bitumicznych emulsja asfaltowa i grysami. Uzupełnienie średnich uszkodzeń nawierzchni bitumicznych ( 2 – 10 cm ) o nienaruszonej warstwie podbudowy
  http://www.bip.wisla.pl/plik.php?id=808

  Ściąga z budownictwa.
  Emulsja asfaltowa- roztwór, zawiesina asfaltu w wodzie, 1emulsje anionowe-zastos: do gruntowania podłoża pod właściwą izol bitumiczną, do wykonywania
  http://konstrukcje.net.pl/wyklady/sciaga.doc

  Pomoc Linki O Serwisie
  O nas
  Formularz kontaktowy
  Poradnik działkowca
  Leroy Merlin
  Polskie Składy Budowlane
  Jak to działa
  Reklama
  Jak dodać strone
  Copyright © domowy-ekspert.pl All Rights Reserved.